MLTV’90 uit Monster heeft haar vereniging uitgebreid met 2  padelbanen. Het direct aan de Zuid-Hollandse kust gelegen tennis- en padelpark heeft ervoor gekozen om de nieuwe banen extra te laten beschermen tegen het zeezout door de coating te voorzien van een extra hechtprimer.